Miejsce zajęć dydaktycznych

Wykłady i seminaria naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa UKSW „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów). Studia mają formę czterech zjazdów tygodniowych w ciągu roku akademickiego: trzy zjazdy dydaktyczne i jeden zjazd egzaminacyjny. Studenci mają dostęp do wyposażonej w cenne zbiory Biblioteki naukowej oraz czytelni bibliotecznej. Podczas sesji zjazdowych istnieje również możliwość skorzystania z zakwaterowania i posiłków w refektarzu seminaryjnym w Ołtarzewie.

Terminy zjazdów w roku akademickim

2024/2025

Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w

następujących terminach:

I sesja: 21-25 października 2024 r.

II sesja: 3-7 lutego 2025 r.

III sesja: 19-23 maja 2025 r.

Sesja egzaminacyjna:

IV sesja: 9-12 czerwca 2025 r.

Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa