UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY zaprasza do podjęcia w roku akademickim 2024/2025 PODYPLOMOWYCH STUDIÓW Z TEOLOGII APOSTOLSTWA I ŻYCIA KONSEKROWANEGO (LICEWNCJAT KANONICZNY) PODYPLOMOWYCH STUDIÓW Z TEOLOGII APOSTOLSTWA I ŻYCIA KONSEKROWANEGO Celem studiów jest: - pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne. - przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań trzeciego tysiąclecia. - przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych - przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów dzięki pogłębieniu ich wiedzy apostolsko-ewangelizacyjnej, a także przygotowanie kompetentnych wykładowców dla Seminariów, instytutów i innych wyższych Uczelni - uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych - pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, ekonomii, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu - pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej i budowania cywilizacji miłości w kontekście życia społeczno-politycznego, które jest integralną częścią posługi całego ludu Bożego na rzecz współczesnego świata - przygotowanie do ewangelizacji rodzin, młodzieży, świata mediów i grup zawodowych - pogłębienie wiedzy i duchowości apostolskiej osób duchownych, posługującym zwłaszcza osobom zagubionym na drogach życia i tworzącym kategorię osób poszukujących Boga. O rekrutacji >>

Proces rekrutacji

Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa