ad Licentiam

Podyplomowe specjalistyczne studia teologiczne

Trwają trzy lata i obejmują następujące studia podyplomowe (do wyboru): Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa lub Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego w Pallottianum (Ołtarzew) Ich istotą jest pogłębienie wiedzy nad naturą apostolatu Kościoła, a więc duchowieństwa, laikatu i osób konsekrowanych w podejmowania zadań ewangelizacyjnych. Po ukończeniu Podyplomowych Specjalistycznych Studiów Teologicznych słuchacze mający tytuł zawodowy magistra teologii mogą ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu licencjata kanonicznego w WSD Ołtarzewie, lub na WT UKSW w następujących specjalnościach: - Teologia apostolstwa Pallottianum - Teologia życia konsekrowanego Pallottianum
Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa